Termeni și condiții

Esti o persoana deosebita! Arata-ma si prietenilor tai!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

 

Vă rugăm să citiţi Termeni și Condiții, înainte să utilizaţi acest portal.

 

Fiind înregistraţi sau nu, sunteţi obligaţi să respectaţi termeni și condiții ale portalului, accesând-ul, folosind oricare dintre serviciile şi aplicaţiile oferite pe portal precum si conţinutul acestuia. Prezentul document Termeni si Conditii (denumit în continuare “acord”), este un document obligatoriu din punct de vedere juridic, ce descrie condiţiile de utilizare a serviciilor, disponibile pe adresa www.easyevent.md (denumit în continuare “portalul”) pentru persoane fizice / juridice, înregistrate pe site (denumite în continuare “utilizator”). De asemenea, acordul reglementează relaţiile dintre utilizator şi administrator (moderator) portalului.

 

 1. Termeni şi definiţii.

Internet – reţea mondială de calculatore “internet” la fel, reţele de calculatoare similare, care pot fi create în viitor. Web site – un mijloc de răspândire a informaţiilor într-o singură reţea de calculatoare (Internet), care permite aplicarea referinţelor şi deservirea portalului www.easyevent.md

Utilizator – persoana interesată în obţinerea şi publicarea informaţiei sale pe site, prin citirea şi scrierea mesajelor, şi care este sau nu înregistrată pe acest site, în conformitate cu metoda de înregistrare. Administratorul (moderatorul), portalului – o persoană implicată în organizarea acestui proiect şi care acorda sprijin tuturor membrilor portalului.

 

 2. Obiectul acordului.  

2.1 Administratorul oferă utilizatorului dreptul de plasare, promovare şi susţinerea informaţiei pe portal, dar Utilizatorul pune în aplicare aceste drepturi, în conformitate cu regulile jos numite. Prin dreptul de plasare şi susţinere a informaţiei se înţelege:

- Utilizarea tuturor oportunităţilor oferite participanţilor site-ului.

- Plasarea și susţinerea pe site a informaţiei, cu privire la tema portalului.

 

 3. Drepturile şi obligaţiile utilizatorului.

3.1 Utilizatorul este proprietarul informaţiilor publicate şi este responsabil pentru conţinutul acestora, cu toate drepturile şi responsabilităţile sale.

3.2 Utilizatorul se angajează:

- să furnizeze informaţii corecte despre sine în timpul înregistrării.

- să utilizeze acest portal în scopuri de promovare și publicitate.

- să facă modificări în formularul de înregistrare în termen rezonabil.

Membrii înregistraţi au posibilităţi suplimentare de publicare si editarea a informaţiilor personale şi lucru cu portalulul prin e-mail.

3.3 Utilizatorul va decide în mod independent caracterul informaţiilor plasate personal şi va lua în considerare consecinţele răspândirii.

 

  4. Drepturile şi obligaţiile Administratorului.

4.1 Administratorul este obligat să nu dezvăluie informaţiile de gen personal pe care le-a furnizat utilizatorul în timpul înregistrării şi/pe parcursul utilizării portalului.

4.2 Administratorul are dreptul de a refuza introducerea pe site a  materialelor, dacă acestea contravin prevederilor prezentului acord.

4.3 Administratorul are dreptul de a şterge informaţiile utilizatorului (sau orice parte a acestora), în cazul în care informaţiile furnizate sunt contrare cerinţelor prezentul acord.

4.4 Administratorul are dreptul de a suspenda sau bloca accesul utilizatorului, la site sau la contul său, dacă acesta încalcă prevederile acestui acord. De asemenea, administratorul poate refuza să re-înregistreze utilizatorul care a încălcat anterior prezentul acord.

4.5 Administratorul își rezervă dreptul de a folosi în numele EASYevent materiale publicate pe portal de către Utilizator, fără a prejudicia fața Utilizatorului.

 

5. Răspunderea părţilor.

5.1 Utilizatorul în mod independent şi pe deplin este responsabil și poarta răspunderea pentru conţinutul oricărei informaţii plasate pe portal, inclusiv de informaţiile ce contravin legislaţiei în vigoare.

5.2 Administratorul nu poarta răspundere pentru pretenţiile terţilor care pot apărea în legătură cu acţiunile de informare, sau în cazul încălcării prezentului Acord de către utilizator.

5.3 Administratorul nu este răspunzător în caz de pierdere a informaţiilor ce se conţin în paginile utilizatorului.

5.4 Administratorul nu este responsabil de utilizarea incorectă a sistemelor de operare în procesul de utilizare a portalului.

5.5 Utilizatorul personal, suportă toate riscurile legate de utilizarea acestui portal. Administratorul nu acordă utilizatorului garanţii suplimentare, cu excepţia celor care îi sunt atribuite prin legislaţia în vigoare.

5.6 Administratorul nu va efectua servicii referitoare la revizuirea portalului în funcţie de cerinţele individuale ale utilizatorului.

 

6. Drepturile la Conţinut.

 6.1. Toate elementele publicate pe portal, inclusiv elemente de design, text, imagini grafice, ilustraţii, videoclipuri, script-uri şi alte obiecte şi din colecţiile lor sunt supuse drepturilor exclusive ale Administraţiei, toate drepturile la aceste obiecte sunt protejate.

 

7. Termen de valabilitate a Acordului.

 7.1 Prezentul acord intră în vigoare la data înregistrării utilizatorului pe portalul  www.easyevent.md

7.2 Fiecare parte, în orice moment poate rezilia Acordul în mod unilateral, anunțând administratorul portalului despre ștergerea oricărei informații adăugate anterior de către Utilizator pe pe portal.

 

8. Dispoziţii finale.

8.1 Prezentul acord nu este un acord de cooperare reciprocă, cu privire la ocuparea forţei de muncă, sau orice alte relaţii ce nu sunt în mod expres prevăzute de prezentul acord.

8.2 Toate informaţiile sunt furnizate utilizatorilor, doar pentru uz personal, sub rezervă necomercială, pot fi utilizate cu respectarea dreptului de autor. Informaţiile de pe portalul www.easyevent.md, inclusiv grafice, text, sunt proprietatea administraţiei site-lui. Copierea şi tipărirea conţinutului, este posibilă doar în scopuri personale. Pentru utilizarea comercială a materialului de pe site e necesar să contactaţi administratorul site-ului pentru a obţine permisiunea, in scris.

8.3 Autorul, care consideră că drepturile şi interesele sale sunt încălcate prin acţiunile administraţiei sau utilizatorilor pot trimite o cerere în scris la adresa de e-mail: info@easyevent.md

 

Echipa EASYevent

© 2020 EASYevent. All Rights Reserved. – By ELITIV.
WordPress Directory Theme

Classified Ads Software